Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Aktualności - Oficjalny serwis Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2014-07-01

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach przy ulicy Stawowej 2a.

 

PSZOK czynny jest w dni robocze:

 

 

od wtorku do piątku

w godz. 10 00 - 15 00

w soboty

w godz. 9 00-11 00

 

Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

W celu wywiązywania się z ustawowego obowiązku zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy, na podstawie zarządzenia Burmistrza Ziębic z dnia 28 marca 2014 r., w oparciu o zapisy art. 1 ust. 1 i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej - utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Podmiotem odpowiedzialnym za utworzenie, utrzymanie i prowadzenie PSZOK-u jest Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z o.o. z siedzibą w Ziębicach.

Selektywnie zebrane odpady komunalne są dostarczane samodzielnie przez mieszkańców i przyjmowane nieodpłatnie do PSZOK-u w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do PSZOK- u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) szkło bezbarwne i kolorowe,

2) papier i tektura,

3) metale,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) tworzywa sztuczne,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i komunalne odpady zielone),

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie,

12) przeterminowane leki,

13) odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne w szczególności:

  • resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich,

  • rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich,

  • zbiorniki po aerozolach, pozostałościach po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

  • środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,

  • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki,

  • zużyte kartridże i tonery,

  • przepracowane oleje.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na terenie bazy transportowo-magazynowej Zakładu Usług Komunalnych w Ziębicach Spółka z o.o. z siedzibą w Ziębicach przyul. Stawowej 2a w Ziębicach i świadczy usługi w dniach: od wtorku do piątku w godz. od 10:00 do godz. 15:00 oraz w soboty od godz. 9:00 do godz. 11:00.

Ponadto, powstałe w gospodarstwach domowych odpady komunalne t.j.: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz komunalne odpady niebezpieczne (w tym przeterminowane leki i chemikalia) -odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku w ramach objazdowej zbiórki odpadów komunalnych, w terminach ogłoszonych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zarządzenie o utworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10, 57-220 Ziębice, pow. ząbkowicki, woj. dolnośląskie
tel.: +48748163870, fax: +48748191212, email: urzad@ziebice.pl, http://www.ziebice.pl
NIP: 887-10-01-679, Regon: 000530672
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x